Bijzondere reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland
Nieuws: Australië blijkt veel langer bewoond te zijn dan we dachten!

Cultuur & Geschiedenis Australië

Australië dankt zijn naam aan het continent ‘terra australis incognito’, wat ‘onbekend zuidelijk land’ betekent. Ongeveer 50.000 jaar geleden kwamen de eerste mensen naar Australië. Zij werden later door de Europeanen Aboriginals (oorspronkelijke bewoners) genoemd. Volgens verschillende theorieën komen de Aboriginals uit Zuidoost Azië. Het zeeniveau was toentertijd lager, waardoor de continenten dichter bij elkaar lagen en de oversteek makkelijker te maken.

De Aboriginals van Australië

De Aboriginals waren jagers en nomaden en leefden vooral in kleine stammen van 20 tot 40 mensen. De stammen hadden allemaal hun eigen terrein, maar er was ook contact onderling. Tijdens bijeenkomsten van een aantal stammen werden er feestelijke ceremonies en rituele gevechten gehouden en er werden huwelijken gesloten. Naast de onderlinge contacten was er geen contact met de buitenwereld, waardoor er ook geen invloeden van buitenaf te zien zijn in de leefwijze van de Aboriginals.

De Aboriginals deden niet aan landbouw, maar jaagden met een boemerang of een woomera (een hulpstuk bij het speerwerpen). De mannen zijn van oudsher de jagers en bereidden het eten, terwijl de vrouwen planten, wortels en bessen verzamelden. Het soort eten was afhankelijk van verschillende factoren zoals de seizoenen, het gebied en de leeftijd van de personen. In de vele verhalen die werden overgeleverd van generatie op generatie wordt verteld over de kennis van bijvoorbeeld eetbare planten, de vindplaats van water in de woestijn en in welke tijden men bepaald voedsel kon vinden. Aboriginals zien zichzelf als onderdeel van de natuur, waarin de dieren, het landschap en het weer allemaal samenhangen. Zij zien het als hun taak om voor de natuur te zorgen.

Weinig Aboriginals leven vandaag de dag nog in de traditionele levenssfeer. Een aantal Aboriginals zijn gaan wonen in de grote steden, maar een groot aantal leeft in nederzettingen of in natuurgebieden. Doordat zij door de westerlingen als minderwaardig werden beschouwd is hun aantal ten tijde van de kolonialisering flink verminderd. Tegenwoordig is er gelukkig veel meer waardering voor de cultuur van de Aboriginals.

De ontdekking van Australië

Het duurde enkele tienduizenden jaren voordat de Nederlander Willem Jansz in 1606 het land ontdekte. Van 1650 tot 1817 heette het hele continent Nieuw-Holland, echter is het land nooit een kolonie geweest van Nederland. In 1770 werd de oostkust van Australië ontdekt door de ontdekkingsreiziger James Cook. Het gebied werd Nieuw-Zuid-Wales genoemd en gebruikt als strafkolonie van Groot Brittannië. Later werd het land ook steeds meer in trek onder gewone burgers, zeker toen er in 1849 goud werd gevonden.

In 1901 werd Australië een zelfregerend deel van het Britse Rijk. Melbourne werd de officiële hoofdstad, maar in 1911 kwam hier verandering in. De regering schreef namelijk een prijsvraag uit voor het ontwerp van een nieuwe hoofdstad. De Amerikaan Walter Burley Griffin won deze wedstrijd en zijn ontwerp werd uitgevoerd vanaf 1913. Het resultaat Canberra was vanaf 1927 de nieuwe hoofdstad. Echter is de stad bij lange na niet zo groot geworden als bijvoorbeeld Melbourne, Sydney en Brisbane.

Onze klanten beoordelen ons met een
9.4 10
Maak gebruik van onze lokale kennis
Informatie aanvragen Presentatiedag bezoeken
Of schrijf u in voor onze
e-mail nieuwsbrief