Places - Bruny island
Places - Bruny island

ANVR, SGR & Calamiteitenfonds

TravelEssence is aangesloten bij SGR, Calamiteitenfonds en ANVR. Hieronder een verdere toelichting.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

TravelEssence Netherlands BV (KvK nr. 55970095) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

TravelEssence Netherlands BV (KvK nr. 55970095) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

ANVR

TravelEssence Netherlands BV (KvK nr. 55970095) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR vertegenwoordigt en verenigt de reisbranche. Door ons lidmaatschap bij de ANVR zijn we verplicht een garantieregeling te hebben voor reizigers in het geval dat TravelEssence failliet gaat. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: