Australia  Sydney Opera House Harbour Bridge

Privacy

TravelEssence hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Wanneer u gegevens aan TravelEssence verstrekt, vallen uw gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens. TravelEssence is opgenomen in het openbaar register van de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1623891.

Invullen van persoonsgegevens

Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief word gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of u in de toekomst over reisproducten te informeren. 

Tijdens het boekingsproces vragen we om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Verwerking van persoonsgegevens

Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn dat we uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons heeft geboekt. We zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie. 

Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn. 

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst, kunt u dit aangeven via look@travelessence.nl.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: look@travelessence.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Eventuele wijzigingen in het beleid kunt u op deze pagina vinden. 

 

Laatste wijziging: 28 juli 2016

Maak gebruik van onze lokale kennis
Informatie aanvragen Presentatiedag bezoeken
Of schrijf u in voor onze
e-mail nieuwsbrief
Onze klanten beoordelen ons met een
9.4 10
Maak gebruik van onze lokale kennis
Informatie aanvragen Presentatiedag bezoeken
Of schrijf u in voor onze
e-mail nieuwsbrief
Onze klanten beoordelen ons met een
9.4 10