Host 8 Walkabout Adventures Juan 32 1
Host 8 Walkabout Adventures Juan 32 1

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. TravelEssence aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website(s), brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op onze website(s). Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. TravelEssence kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Alle reisaanbiedingen zijn niet-bindend en zonder verplichting. Delen van of de gehele publicatie van aanbiedingen kunnen zonder aparte melding verlengd, veranderd of (geheel of gedeeltelijk) verwijderd worden door TravelEssence.

Copyright

Alle rechten berusten bij TravelEssence, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht u ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Niets uit de uitgaven van TravelEssence mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Photos and Video credits

The photos and videos on our site come from several sources.

New Zealand: Most landscapes and destination photos have been made by Andrew. We have also used images of Tourism New Zealand. Our accommodation and activity providers provide most of their own images. We have also used images provided to us by Rolf Verhoeven.

Australia: Many landscapes and destination photos have been made by Andrew and Laurens. Our accommodation and activity providers provide most of their own images and we sometimes use these also in the images of the local areas. We have also used images from Tourism Australia, SATC, NTTC, Tourism Queensland, Tourism Tasmania, Tourism West Australia, Tourism NSW (images by Paul Foley), Pexels, Unsplash and Flickr.

Our clients have also sent in many images that we use to highlight their experiences.

Jimmy Nelson has travelled with Andrew and photographed for us. Jimmy has taken the images we use in our main advertising such as the Bare Maori Bums and the Two Maori Warriorsesses in the Waterfall.

The copyright of all images and videos belong to the original owners. Images and videos may not be used without the express permission of the copyright owners.